Videoer

by VirtuelleVingen


Her finner du forskjellige videoer om Vingen og bergkunst, og prosjektet VirtuelleVingen.
Here you find videos on Vingen and Rock Art, and the project VirtualVingen.


Feltarbeid i 2020 Virtuelle Vingen on Vimeo.


Dokumentasjon i Vingen 2020

3D skanning Ausevik Virtuelle Vingen on Vimeo.


Utprøving av 3d skannning av bergkunst

Vegetasjonsrydding on Vimeo.


Skjøtsel av helleristningslandskapet. Rydding og brenning av krattvegetasjon på Vingeneset i god avstand til bergkunstfeltene.