Artikler om Vingen og Bergkunst

Card image cap

100 år med dokumentasjon av bergbilder

Det er nå over 100 år siden et av de mest markante kulturminner på Vestlandet første gang ble offentliggjort. Les historien om naturens kollosalmusem, helleristningsfeltet i Vingen.

Les mer →
Card image cap

Fra virkelige Vingen til Virtuelle Vingen.

(UMB Årbok 2018). Vingen i Bremanger representerer en av de største konsentrasjonene av helleristninger i Europa. Her finnes mer enn 2000 bergbilder som er over 6000 år gamle, og som ligger i et område som er lite preget av moderne inngrep. Et rikholdig, men sårbart kulturminnemiljø og flere tilfeller av hærverk har ført til at området i dag er stengt for fri ferdsel og følgelig mindre tilgjengelig. Dette gjøres det i dag grep for å bøte på. Gjennom digitale tilnærminger og interaktive løsninger arbeides det for å gjøre Vingen tilgjengelig for virtuell adkomst.

Download PDF →
Card image cap

The rock art of Norway.

(El arte rupestre de Noruega). Scandinavia has an abundance of rock art sites and a lengthy tradition of rock art studies, with many sites still located in relatively untouched areas. As a scantly populated part of Europe, there are less modern infrastructures in many regions, which has helped to protect the sites and keep them more authentic.

Download PDF →
Card image cap

På sporet av senmesolittiske døderiter.

Fornyet innsikt i alderen og betydningen av bergkunsten i Ausevik, Flora, Sogn og Fjordane.

Les mer →
Card image cap

Om alderen til Vingen-ristningene

De siste 15 årene har kildetilfanget vært stort og undersøkelsene mange i og omkring Vingen-området – både detaljstudier av bergkunsten og arkeologiske granskinger av undergrunnen. I tillegg er det gjennomført en rekke naturvitenskapelige undersøkelser på stedet, som alle har bidratt med ny detaljkunnskap om helleristningsområdet, i første rekke vegetasjonshistoriske og geologiske analyser. Samlet har dette gitt et nytt og bedre grunnlag for å forstå virksomheten i området, og gjort oss i stand til å trekke andre slutninger enn det som tidligere er foreslått når det gjelder dateringen av bergbildene.

Last ned PDF →
Card image cap

Treatment of corpses

Consumption of the soul and production of Rock Art. Approaching late mesolithic mortuary practices reflected in the rock art of western Norway.

Download PDF →
Card image cap

The Meaning and Use(-fulness) of Traditions in Scandinavian Rock Art Research

What exactly is implied by the idea of ‘traditions’ when it comes to prehistoric rock art? Is it the similarity between individual fi gures, or the shared codex represented by the numerous compilations of images, also understood as narratives, spread over a certain geographical area?

Download PDF →
Card image cap

Rock Art as Mortuary Practice in the Late Mesolithic of Western Norway

This paper will try to provide answers to a number of basic but challenging questions about rock art

Download PDF →
Card image cap

Production of rock art

The Method and physical processes behind the making of hunters' rock art in Wester Norway. The experimental production of images.

Download PDF →
Card image cap

Whale images in the Northern Tradition Rock art of Norway,

and their potential mythological and religious significance.

Download PDF →
Card image cap

Securing and protecting Rock art

The Rock Art Project

Download PDF →
Card image cap

Dating of rock art and the effect of human activity on vegetation:

The complementary use of archaeological and scientific methods

Download PDF →
Artikler om Bergkunst
Her finner du en rekke artikler om Vingen, bergkunst og forskning på bergkunst.

Here you find various articles on rock art and Vingen.