Measured length
0.0

Vingeneset

Oversiktsmodell over Vingeneset.
Trykk på den røde kulen for 360 bilder fra Vingeneset, trykk på de lyseblå kulene for å gå rett til de ulike feltene.
Click on the red orb to visit Vingeneset by 360 images, the cyan orbs link directly to the rockart panels at Vingeneset.

Naviger med musknappene og zoom ut og inn med scrolleknappen.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Prosjektet er fortsatt under utvikling, men de fleste bergkunstfeltene er nå tilgjengelig.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929