Measured length
0.0

Vingeneset

Oversiktsmodell over Vingeneset. Trykk på en av de røde kulene for å se bergkunsten her.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Prosjektet er fortsatt under utvikling, men de fleste bergkunstfeltene er nå tilgjengelig.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929