Liste over 3d modeller Vingen

FELT alfabetisk, (ref 3d nummer):

Bak Vehammaren

Bak_Vehammaren_felt_01   FG_090
Bak_Vehammaren_felt_02   FG_091
Bak_Vehammaren_felt_03   FG_092
Bak_Vehammaren_felt_04   FG_093
Bak_Vehammaren_felt_05   FG_094
Bak_Vehammaren_felt_06   FG_095
Bak_Vehammaren_felt_07   FG_096
Bak_Vehammaren_felt_09   FG_097
Bak_Vehammaren_felt_10-11  FG_098
Bak_Vehammaren_felt_12   FG_099
Bak_Vehammaren_felt_13   FG_100
Bak_Vehammaren_felt_14   FG_101
Bak_Vehammaren_felt_15   FG_102
Bak_Vehammaren_felt_16   FG_103
Bak_Vehammaren_felt_17   FG_104
Bak_Vehammaren_felt_18   FG_105
Bak_Vehammaren_felt_19   FG_106
Bak_Vehammaren_felt_20   FG_107
Bak_Vehammaren_felt_21   FG_108
Bak_Vehammaren_felt_22   FG_109
Bak_Vehammaren_felt_23   FG_110
Bak_Vehammaren_felt_24   FG_111
Bak_Vehammaren_felt_26   FG_112
Bak_Vehammaren_felt_27   FG_113
Bak_Vehammaren_felt_28   FG_114

Bakkane

Bakkane_felt_01   FG_125
Bakkane_felt_02   FG_081
Bakkane_felt_03   FG_082
Bakkane_felt_04   FG_083
Bakkane_felt_05   FG_084
Bakkane_felt_06   FG_085
Bakkane_felt_07   FG_086
Bakkane_felt_08   FG_170
Bakkane_felt_09   FG_126
Bakkane_felt_12   FG_172
Bakkane_felt_15   FG_173
Bakkane_felt_16   FG_174
Bakkane_felt_17   FG_175
Bakkane_felt_18   FG_176
Bakkane_felt_19   FG_087
Bakkane_felt_21   FG_177
Bakkane_felt_22   FG_230
Bakkane_felt_23   FG_178
Bakkane_felt_27   FG_088
Bakkane_felt_28   FG_089

Brattebakken

Brattebakken_1_1-5   FG_029
Brattebakken_3   FG_034

Elva

Elva_Øst_Drone   FG_161
Elva_Vest_Drone   FG_162

Hardbakken

Hardbakken_A1-A2   FG_039
Hardbakken_A3-A6   FG_041
Hardbakken_A7   FG_045
Hardbakken_B1-B2   FG_046
Hardbakken_C1-C4   FG_048

Leitet

Leitet_felt_1   FG_052
Leitet_felt_2   FG_053
Leitet_felt_3   FG_054
Leitet_felt_4   FG_055
Leitet_felt_5   FG_056
Leitet_felt_6   FG_057
Leitet_felt_7   FG_167
Leitet_felt_8   FG_168
Leitet_felt_9   FG_058
Leitet_felt_10   FG_059
Leitet_felt_11   FG_060
Leitet_felt_12   FG_169

Nedste Lægda

Nedste_Lægda_felt_1A   FG_129
Nedste_Lægda_felt_1B   FG_130
Nedste_Lægda_felt_1C   FG_131
Nedste_Lægda_felt_02   FG_127
Nedste_Lægda_felt_03   FG_128

Storåkeren

Storåkeren_felt_01   FG_179
Storåkeren_felt_02   FG_180
Storåkeren_felt_03   FG_181
Storåkeren_felt_04   FG_182
Storåkeren_felt_05   FG_183
Storåkeren_felt_06   FG_184
Storåkeren_felt_07   FG_185

Teigen

Teigen_felt_01   FG_061
Teigen_felt_02   FG_186
Teigen_felt_03   FG_187
Teigen_felt_04   FG_132
Teigen_felt_05   FG_133
Teigen_felt_06   FG_062
Teigen_felt_06   FG_134
Teigen_felt_07   FG_135
Teigen_felt_08   FG_136
Teigen_felt_09   FG_137
Teigen_felt_10   FG_138
Teigen_felt_11   FG_139
Teigen_felt_12   FG_140
Teigen_felt_12   FG_063
Teigen_felt_13   FG_188
Teigen_felt_14 og 15   FG_189
Teigen_felt_17-19   FG_141

Urane

Urane_felt_01   FG_142
Urane_felt_02   FG_143
Urane_felt_03   FG_190
Urane_felt_04   FG_115
Urane_felt_05   FG_144
Urane_felt_06   FG_145
Urane_felt_08   FG_191
Urane_felt_09   FG_192
Urane_felt_10   FG_146
Urane_felt_11   FG_147
Urane_felt_12   FG_148
Urane_felt_12   FG_064
Urane_felt_14   FG_149
Urane_felt_15   FG_193
Urane_felt_17   FG_194
Urane_felt_18   FG_195
Urane_felt_18   FG_150
Urane_felt_19   FG_196
Urane_felt_20   FG_197
Urane_felt_22   FG_198
Urane_felt_23   FG_199
Urane_felt_24   FG_200
Urane_felt_27   FG_201
Urane_felt_45   FG_202
Urane_felt_49   FG_203
Urane_felt_50   FG_204
Urane_felt_51   FG_205
Urane_felt_52   FG_206
Urane_felt_58   FG_151
Urane_felt_58   FG_207
Urane_felt_60   FG_208
Urane_heller   FG_166

Ved Vatnet

Ved_Vatnet_felt_01   FG_152
Ved_Vatnet_felt_02   FG_153
Ved_Vatnet_felt_03_del_1   FG_154
Ved_Vatnet_felt_03_del_2   FG_155
Ved_Vatnet_felt_18   FG_159

Vehammaren

Vehammaren_felt_01_1-5   FG_065
Vehammaren_felt_01_6-9   FG_070
Vehammaren_felt_01_10-13   FG_074
Vehammaren_felt_01_14-16   FG_078
Vehammaren_felt_02_del_1   FG_156
Vehammaren_felt_02_del_2   FG_157
Vehammaren_felt_02_del_3   FG_158
Vehammaren_felt_05    FG_116

Vindbakken

Vindbakken_felt_02   FG_210
Vindbakken_felt_03   FG_211
Vindbakken_felt_04_05_16   FG_117
Vindbakken_felt_08_10   FG_118
Vindbakken_felt_13   FG_214
Vindbakken_felt_14   FG_215
Vindbakken_felt_15   FG_216
Vindbakken_felt_17   FG_217
Vindbakken_felt_18   FG_218
Vindbakken_felt_21   FG_219
Vindbakken_felt_22   FG_220
Vindbakken_felt_23   FG_221
Vindbakken_felt_24   FG_222
Vindbakken_felt_25   FG_223
Vindbakken_felt_27   FG_225
Vindbakken_felt_28   FG_226
Vindbakken_felt_30   FG_229
Vindbakken_felt_31   FG_227
Vindbakken_felt_38   FG_228

Vingeneset

Vingeneset   Oversikt work in progress


Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929