Measured length
0.0

Bakkane 22

Nyoppdaget av Adriansen i september 1996. Kalkering Mandt 1996. Linjemønster eller rest av dyr (tre figurer) i stor blokk som ligger nedenfor brinken på Bakkane. Steinen ligger 17,50 m nordøst for Bakkane 4 («Bakkesteinen»), målt fra nordsida av Bakkesteinen til sørvestsida av felt 22. Figuren står på loddrett (hellingsvinkel 90º) østvendt flate. Blokken ligger rett nedenfor den vestligste tufta på Bakkane. Oppdaget 1996. Steinen er 8,37 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929