Measured length
0.0

Vindbakken 30

Krok (én fi gur) på stein ca. 2,8 m sør for Vindbakken 29. Steinen på ver­tikal fl ate (hellingsvinkel 18º) står på nordre langside av en til nærmet kvadratisk blokk rett sør for 29. Sml. dagbok 1998.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929