Measured length
0.0

Vindbakken 27

Nyoppdaget av Adriansen og Lødøen i september 1996. Kalkering Nyland 1997. Linjemønster (én fi gur) i stein som ligger på toppen av terrassemur i skråningen ned mot Vingepollen, ca. 3,5 m øst for Vindbakken 1 og 8–9 m nedenfor den vestligste tufta på Vindbakken. Steinen ligger 10,35 moh. Den er tilnærmet trekantet av form. Figuren står i den vestre kanten av steinoverflaten på en østvendt flate (hellingsvinkel 16–18º). Dype hoggemerker, uregelmessige linjer. I tillegg er det en del hoggemerker lengst øst på steinen. Steinen er overgrodd med hvit og grå lav.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929