Measured length
0.0

Vindbakken 25

Rest av dyr (?) (én fi gur) på liten jordfast stein som ligger 7–8 m vest sørvest for Vindbakken 12 og 7–8 m sør sørøst for Vindbakken 19. Flaten som ristningen ligger på er nordøstvendt (hellingsvinkel 20º). Steinen er 80 x 50 cm stor. Den ligger like nedenfor og på sørøstsiden av en større blokk, og er 15,17 moh. Det er en del lav og mose på steinen, og noen sprekker utenom ristningsområdet. Figuren er svært utydelig.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929