Measured length
0.0

Vindbakken 24

Linjemønster med «frynser» (én figur) står i liten vestvendt (hellingsvinkel 18º) flat stein, trekantet av form, som ligger i nivå med bakken. Den ligger 2 m nord nordvest for felt 12. Det er mye rotgnag i overfl aten. Figuren er bare synlig i godt skrålys / under sort plast. Steinen er 15,43 moh. I august 1998 ble den tildekket med sort plast, glassullmatte og torv, som ble fjernet i august 2011.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929