Measured length
0.0

Vindbakken 23

Nyoppdaget av Adriansen i juni 1996. Kalkering Nyland 1997. Dyr, menneskefigur og linjestumper (tils. tre figurer) på stein i muren på sørsiden av Vindbakken. Steinens overfl ate er 1,60 x 0,60 m, høyden 30 cm. Den ligger 3 m øst for felt 15 og 13 m sør sørøst for felt 13, rett sør for en stor blokk (uten ristninger). Figurene står i sørvendt flate (hellingsvinkel 1–2°). Steinen er svært vitret, og for å se figurene trengs det godt skrålys / sort plast. Hoggemerker kan bare delvis skjelnes.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929