Measured length
0.0

Vindbakken 22

Kroker og linjer (tils. tre fi gurer) på en stein som ligger i toppen av terrassemuren på sørsida av Vindbakken, mot Brattebakken, ca. 5 m øst for felt 23 og 13 m sør sørøst for felt 13. Steinen måler 60 x 30 x 24 cm og ligger 14,99 moh. Steinen har en glatt og jevn overfl ate som er lite vitret og uten mikrovegetasjon, trolig fordi den er skjermet av en av steinene i muren som ligger delvis over og beskytter den. Figurene er svært godt bevart, med tydelige og distinkte hoggemerker .

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929