Measured length
0.0

Vindbakken 21

Dyr (én figur) i østvendt fl ate (hellingsvinkel 16º) på en stein som ligger ca. 3 m sør for felt 18 og ca. 13,5 m sørvest for felt 12. Flaten med ristningen er svakt vestvendt, men resten av steinen er for det meste sørvendt. Steinen ligger delvis under en annen stein i terrassemuren i sørskråningen av Vindbakken, mot søkket mellom Vindbakken og Brattebakken. Den er 14,24 moh., skrått i bakken, overfl aten er 75 x 70 cm og høyden ca. 20 cm. Steinen er overgrodd av lav, men fi guren er relativt tydelig. Dyret har enkle fram og bakføtter, ett øre, åpen mule, kroppsmønster. Linjene er smale og grunne, med små og tettstilte hoggemerker, som er tydelige, unntatt i hodet.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929