Measured length
0.0

Vindbakken 18

Mønster av parallelle buer (én figur) i nordøstvendt flate på en liten jordfast stein som ligger 12–13 m vest sørvest for felt 12 og vel 6,5 m øst for felt 8 (hellingsvinkel 28°). Den ligger 3 m sør sørvest for den høyeste av blokkene på den vestlige del av Vindbakken. Bare ca. 20 cm av steinen stikker opp av torven, i form av en lav, avrundet rygg. Steinen er 14,59 moh. Steinen var helt overgrodd med grå lav. Den ble tildekket med sort plast i 1994, renset i 1995 og tildekket med Glava og torv i 1996. Den ble avdekket i august 1997 i samband med utfylling av dokumentasjonsstandard og innmåling for kart. I august 1998 ble den tildekket med sort plast, glassullmatte og torv, som ble fjernet i august 2011

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929