Measured length
0.0

Vindbakken 15

Vindbakken 15: Dyr og linje (tils. to figurer) i sørøstvendt flate på stein som ligger i terrassemur i sørkanten av Vindbakken (hellingsvinkel 12°). Steinen ligger 1 m sør sørvest for felt 23, 8 m sør sørøst for felt 14 og 10 m nord nordvest for den østligste av to store steinblokker foran Brattebakken (målt fra nordvestre hjørne av blokken). Steinen er 14,23 moh. Steinen var helt overgrodd med grå lav. Den ble tildekket med sort plast i 1995, som ble fjernet i 1996. I august 1998 ble den tildekket med sort plast, glassullmatte og torv, som ble fjernet i august 2011.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929