Measured length
0.0

Vindbakken 14

Kroker og dyr (tils. åtte figurer) i sørvestvendt flate (hellingsvinkel 12º) på en stein som ligger 6,50 m sørvest for felt 13 og vel 3,50 m sør for sørvestkanten av felt 12. Steinen måler 1,9 x 1,3 m og stikker 15–20 m over bakken. Feltet er 15,41 moh. Steinens overflate er parallell med lagdelingen, og den er sterkt vitret. Bare én krok og én linje kunne sees pr. 1997. Ristningen er så dårlig at den trolig må anses som tapt. Steinen var helt overgrodd med grå lav. Den ble tildekket med sort plast i 1994 og renset i 1995.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929