Measured length
0.0

Vindbakken 13

Ubestembar ovalfigur (én figur) på en stein (hellingsvinkel 44º) som ligger ca. 5 m øst nordøst for felt 12 og 3 m sør sørøst for den vestligste sida av den østlige tufta på Vindbakken. Den er en av steinene i en sirkel av større og mindre jordfaste steiner som ligger rundt et søkk i bakken, «hustuft» iflg. Bakka (sml. Vindbakken 26). Steinen er 15,75 moh. Steinen var svært overgrodd med lav. Den ble tildekket med sort plast i 1994, renset i 1995 og tildekket med Glava og torv i 1996. Den ble avdekket i august 1997 i samband med dokumentasjonsstandard og innmåling for kart.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929