Measured length
0.0

Vindbakken 3

Tilsvarer Bakka «Laus stein Vindbakken vest, tett vest for Arnvid-steinen og den fine Ludosteinen». Kalkering Bakka 1976. Dyr og sikksakklinje (tils. to figurer), én figur på hver side av en stein som ligger ca. 3 m rett sør for felt 2 og ca. 3 m sør sørvest for den sørvestligste kanten av tufta helt vest på Vindbakken (hellingsvinkel 30°). Sikksakklinjen står på nordsida (felt 3 Nord), et ufullstendig dyr på sørsida (felt 3 Sør). Felt 3–5 ligger over veiten i vestkanten av Vindbakken. Steinen er 12,91 moh. Steinen ble tildekket med sort plast i 1994, renset i 1995 og tildekket med Glava og torv i 1996. Den ble avdekket i august 1997 i samband med utfylling av dokumentasjonsstandard og innmåling for kart. I august 1998 ble den tildekket med sort plast, glassullmatte og torv som ble fjernet i august 2011.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929