Measured length
0.0

Vindbakken 2

Tilsvarer Bøe 778; Bakka «Laus stein for enden på Vindbakken». Kalkering Bakka 1976. Menneskefigurer og linjestumper (tils. fire figurer) står på sørsida av en liten jordfast stein (hellingsvinkel 30°). Den ligger ca. 2 m vest sørvest for ytterkanten av den vestligste tufta på Vind bakken og ca. 8,50 m sør sørøst for felt 1. Bakka (dagbok) hevder at den er nyoppdaget, men den tilsvarer utvilsomt Bøe 778. Den ble funnet av Bøe «bei späterer Untersuchung» [ved senere undersøkelser] og han beskriver teknikken som «dünne und wenig distinkte Hiebe» [tynne og lite distinkte slag] (1932:65). Steinen er 12,69 moh. Steinen ble tildekket med sort plast i 1994, renset i 1995 og tildekket med Glava og torv i 1996. Den ble avdekket i august 1997 i samband med utfylling av dokumentasjonsstandard og inn måling for kart

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929