Measured length
0.0

Urane 60

Nyoppdaget av Adriansen i august 1997. Kalkering Adriansen 1997. Krok (én figur) på stein som ligger ca. 18,5 m vest for vestlige del av inngangen til «Hellaren», ca. 6,5 m sør for Urane 19. Steinen er 1 x 0,80 x 0,30 m. Ristningsflaten heller 32° mot øst nordøst. Feltet er 15,2 moh. Steinen ligger på høykant, inntil en annen stein.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929