Measured length
0.0

Urane 58

Nyoppdaget av Adriansen i august 1997. Kalkering Lødøen 1997. Dyr og linjemønster (tils. to figurer) på en stein som ligger umiddelbart inntil Urane 55, ca. 3 m nord-nordøst for Urane 15, ca. 16 m øst for taket på «Hellaren» og 10 m sørvest for en stor, høy «alterliknende» stein som er dominerende i ura. Den ligger dessuten rett sørøst for et fl atere parti oppe i ura. Steinen er 1,20 x 1 m, 20 cm tykk. Ristningsfl aten heller 22° mot sør sørvest. Lagdelingen er parallell med overfl aten, som er jevn med en del «fl atbrødtynne» avskallinger. Feltet er 25,3 moh. Figurene sees best når sola har passert Hennøyna (medio august).

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929