Measured length
0.0

Urane 52

Nyoppdaget av Adriansen i august 1997. Kalkering Wrigglesworth 1997. Linjemønster (én figur) på stein som ligger 20,4 m sørvest for den vestligste delen av åpningen til «Hellaren», 10,7 m sørøst for Urane 3, 13,5 m sørvest for Urane 19 og 13,5 m øst for Urane 2. Steinen er 1 m x 85 cm og ca. 40 cm høy, trekantet av form, ristningsflaten heller 14° mot nordøst. Feltet er 16,9 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929