Measured length
0.0

Urane 50

Nyoppdaget av Helga Vingelven september 1995. Kalkering mangler. Linjemønster (?) (én figur) i sørvendt flate (hellingsvinkel 18–20º) på stor flat blokk i søkket nedenfor «Hellaren», helt nederst i ura. Den ligger 2,5 m øst-nordøst for Urane 22 og 4,5 m nord-nordøst for Urane 20 (alle mål fra kant til kant på steinene). Feltet er 12,6 moh. Linjene er grunne og utvitret, ingen hoggespor kan sees.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929