Measured length
0.0

Urane 49

Rest av dyr (?) (én figur) på stein som ligger ca. 10 m nord nordvest for «Hellaren», 3 m sør-sørvest for Urane 48 og ca. 2 m sør for Urane 25. Den ligger like inntil og umiddelbart nedenfor Urane 24. Urane 24 og 49 er dermed skilt fra Urane 46 av en stor stein-blokk som er orientert NØ SV. Feltet er 15,1 moh. Modellen er på ca 4 mill polygoner.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929