Measured length
0.0

Urane 45

Krok (én figur) på liten stein (hellingsvinkel 32°) som ligger på grensen mellom Urane og Bakkane. Steinen er 60 x 50 cm, ca. 20 cm tykk, med avrundet overflate. Steinen ligger mellom flere mindre, jordfaste steiner, ca. 1,50 vest for Urane 3 og 6,5 m nord-nordøst for Urane 2. Feltet er 14,3 moh. Figuren, som er utydelig, står i et flatt parti som skråner mot nordvest.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929