Measured length
0.0

Urane 27

Dyr (én figur) står i den sørlige delen av en svakt nord-skrånende flate (hellingsvinkel 34º) på en blokk; 2,50 x 1,40 m og 0,60 m høy. Steinen ligger 14,5 m nord-nordøst for felt 11, ca. 3,50 m sørøst for østhjørnet av en frittstående gavlvegg etter en låve, og rett øst for et oppkomme som ligger sør for hytta til Torbjørn Vingen. Figuren er svært vanskelig å se uten gunstig skrålys. Feltet er 9,0 moh. (fig. 9.12.27a–b). Hallström hevder at han ikke har funnet denne figuren (1938:434). Men vi regner det som sannsynlig at figuren tilsvarer Hallström III:16 (kalkert av ham). Han har målt hoh. til 9,50 m.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929