Measured length
0.0

Urane 24

Kroker (tils. åtte figurer) på fl at stein, 1,50 x 1 m, 50 cm høy, ca. 9 m nedenfor og nordvest for «Hellaren», 4 m nord-nordvest for felt 12 og umiddelbart inntil felt 49 i nord. Overflaten heller mot vest (hellingsvinkel 34º). Feltet er 15,4 moh. Figurene er relativt tydelige. De er dokumentert av Hallström.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929