Measured length
0.0

Urane 23

Dyr og linjestumper (tils. fire figurer) på en stein i forsenkningen nedenfor ura, like ved Urane 21 (= Bøe 507), 7,8 m nord for Urane 17 (= Bøe 501). Steinen er 1,20 x 0,75 m, 50 cm høy i sørøst og ca. 20 cm høy i nord. Feltet er 12,7 moh. Flaten skråner mot nord-nordøst (hellingsvinkel 22°). Figurene er svært vitret og dårlig bevart, noe også Bøe påpeker (1932:58). De er ikke funnet av Hallström.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929