Measured length
0.0

Urane 22

Nyoppdaget 1996. Kalkering Adriansen 1997. Krok (én fi gur) på stein (hellingsvinkel 22º) som ligger 2–3 m vest for Urane 50, 4 m nord-nordvest for Urane 20 og 3–4 m nord-nordøst for Urane 21 (Bøe 507) og 8 m sørøst for Urane 4. Steinen er 2 x 1,70 m på det bredeste og ca. 50 cm høy. Flaten er nord-vendt, fi guren står lengst nord («nederst»). Feltet er 12,2 moh. (fi g. 9.12.22).

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929