Measured length
0.0

Urane 20

Dyr (én figur) i sørøstvendt flate (hellingsvinkel 52º) på liten stein som er 0,70 x 0,80 m og 0,40 m høy. Steinen ligger 6,7 m nordvest for felt 17 (= Bøe 501) og 4–5 m sør-sørvest for felt 50, målt fra kanten av blokken nedenfor ristningen. Feltet er 12,6 moh. Figuren er tydelig i gunstig skrålys, med distinkte hogge-merker. Bøe mener den er feilhogd (1932:59). Den er dokumentert av Hallström (1938:433, Pl. XXXVIII).

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929