Measured length
0.0

Urane 19

Rest av dyr (?) ev. linjemønster (to figurer) i sørdelen av nordvestvendt flate på en svær blokk som ligger 1 m vest for felt 17 (= Bøe 501) og 1–2 m sørvest for felt 18. Blokkens overflate er 3 x 2,40 m, høyden ca. 1,20 m. Figuren(e) er svært utydelige, hoggemerker kan ikke sees. Feltet er 14,4 moh. Kommentar: På 3d modellen kommer det frem at det her er to forholdsvis tydelige dyrefigurer. Kalkeringen til Bakka er derfor ikke fullstendig.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929