Measured length
0.0

Urane 18

Kroker (tils. fem figurer) står i nesten loddrett nordvestvendt flate (hellingsvinkel 12º), på hver side av en sprekk i en stein som er 0,4 x 0,9 m. Steinen ligger 0,2 m nordvest for Urane 17 (= Bøe 501) og 1–2 m nordøst for felt 19. Figurene er svært vitret, noe også Bøe påpeker (1932:58). De er ikke funnet av Hallström (1938:432). Feltet er 13,9 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929