Measured length
0.0

Urane 15

Dyr og linjer (tils. sju figurer) på steinblokk (hellingsvinkel 10–16º) som ligger 4–5 m rett sør for felt 58 og 5–6 m vest-nord-vest for felt 56. Figurene er svært vanskelige å se, selv i skrålys. Feltet er 26,2 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929