Measured length
0.0

Urane 8

Dyr og linjestumper (tils. tre figurer) står på en bratt nord-vestvendt flate (hellingsvinkel 52º) på en stor stein som ligger rett ovenfor og 2–3 m fra det østligste boplass-søkket i Urane og ca. 10 m øst-sørøst for felt 7. Den ligger dessuten 5 m vest-sørvest for felt 9, målt fra ristning til ristning. Steinen er ca. 2 m høy. Nord-vestsiden, der figurene står, er ca. 4 m bred. Feltet er 13,3 moh. Ifølge Bøe skal det være spor etter flere figurer (Bøe 1932:59). Hallströms kalkering, som gjengir dyrene i innbyrdes riktig forhold, har én figur mer enn Bøe (Hallström 1938:433, Pl. XXX-VIII), men Bøe har dokumentert flere detaljer på to dyr. Feltet ble nydokumentert i august 1997.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929