Measured length
0.0

Teigen 14 og 15

Teigen 14: Dyr, kroker, mønster av parallelle buelinjer og grupper med hoggemerker (tils. 23 figurer) står på fire sider av en løs stein som ligger sammen med rydningsstein nord for en stor jordfast stein i nordøsthjørnet av tufta som ble gravd av Egil Bakka og Asle Bruen Olsen i 1976 (sml. kap. 9). Steinen ligger 19 m øst sørøst for største blokk nedenfor sørvestenden av Brattebakken og ca. 33 m vest sørvest for østenden av Hardbakken. Figurene på to av langsidene er dokumentert av Bakka. På den langsida som har ligget eksponert fram til 1997, står en dyrefigur. I 1996 ble det registrert grupper med hoggemerker på en av kort sidene (ikke kalkert). I samband med utfylling av dokumentasjon sstandarden i august 1997 ble steinen snudd, og det ble oppdaget figurer på en tredje langside. Disse ble dokumentert av Adriansen og Wrigglesworth. Steinen er 13,08 moh.
Teigen 15: Dyr (tils. fire figurer) som står på begge sider av en stor løs stein som ligger sammen med steinen på felt 14 og andre løse steiner inntil en stor jordfast stein i nordøsthjørnet av tuft/ boplass søkk som ble gravd av Bakka og Bruen Olsen i 1976 (sml. kap. 9). Steinen er 90 x 45 cm og ca. 20 cm tykk (hellingsvinkel 2°). Steinen er 13,30 moh. Steinen ble gjenfunnet av Helga Vingelven i september 1995. Den har ligget tildekket av annen stein. Siden med Bøe 427 er plan og svært vitret. Bakkas kalkering har med flere detaljer enn Bøe. Det er noen passive eksfoliasjoner, to med hulrom under. Det er vanskelig å få tak i alle detaljene uten godt skrålys. Hoggespor kan bare unntaksvis påvises. På den motstående siden av steinen har Bakka kalkert tre dyr, hvorav to virker fragmentariske.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929