Measured length
0.0

Teigen 13

Dyr og linjemønster med buelinjer (tils. fire figurer) står i en flat stein som ligger i en mur som avgrenser Teigen mot nord, dvs. mot sjøen. Steinen ligger øverst i muren, og er fjerde stein fra vest, 2–3 m fra østenden av Hardbakken. Slik den ligger i dagen, er flaten nordvendt med hellingsvinkel 12º. Steinen måler ca. 0,85 x 0,85 m, er ca. 0,12 m tykk og svakt trapesoid eller trekantet av form. Figuren er bare synlig i gunstig skrålys seint på etter middagen (midten/slutten av juni, sommertid). Steinen er 10,67 moh. Hallström hevder at hans IV:1 (en dyrefigur) tilsvarer Bøe 469 (Hallström 1938:428, Pl. XXXIX). Men de to kalkeringene synes ikke å ha noen fellestrekk. Ifølge Helga Vingelven (pers. med.) skal det ha ligget enda en stein med ristninger i den samme muren, men den er borte nå. Det er mulig at dette kan ha vært Hallström IV:1.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929