Measured length
0.0

Teigen 2

Tilsvarer Bakka «Helgesteinen». Kalkering Bakka 1976. Menneskefigurer, krok og linjestumper (tils. fire figurer) på liten jordfast stein (hellingsvinkel 20º) i søkket mellom felt 1 og knauser sør for Hardbakken (15 m vest for enden), 4-5 m nord for østenden av felt 1. Figurene står på en sørvestvendt flate,helt nede ved bakken. Bakkas lokaliseringsanvisninger refererer til kartskisse over Hardbakken. Steinen er 12,59 moh. Steinen ble gjenfunnet av Helga Vingelven sommeren 1995.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929