Measured length
0.0

Storåkeren felt 7

Tilsvarer Bakkas «Laus stein ved Storåkeren». Kalkering Bakka 1976 (dagbok mangler). Dyr (én figur) på en liten stein, ca. 55 x 40 cm stor. Steinen ligger 7–8 m nord-nordvest for felt 6, 10,5 m vest for Storåkeren 3, i muren som avgrenser Storåkeren mot vest. Den er helt overgrodd med grå lav. Figuren er bare så vidt synlig i skrålys / under sort plast. Ingen hoggemerker kan sees. Steinen er 7,82 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929