Measured length
0.0

Storåkeren felt 6

Nyoppdaget av Riisøen mai 1996. Kalkering Mandt 1997. Dyr (én figur) på stein øverst i muren langs sørkanten av Storåkeren, 7–8 m sørvest for felt 3. Steinen er 1,15 x 0,75 m, 30 cm høy. Figuren står på vestre del av flaten (hellingsvinkel 0–20º). Steinens overflate er svært vitret, ru og tilgrodd med lav, og figuren kan bare sees i godt skrålys eller under sort plast. Steinen er 8,53 moh. Dyr med kroppsmønster. Flere av linjene i kroppsmønstret er fragmentariske. Rygglinjen bare delvis bevart, to fram- og to bakbein, alle beina uavsluttet, ender i søkk. Trelinjet hals. Mulen forsvinner i søkk i steinoverfl aten. Ører eller horn i form av tre uavsluttede linjer. Linjene er brede, grunne og utvitret.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929