Measured length
0.0

Storåkeren felt 5

Firkantet figur (én figur) i nordvestvendt, loddrett flate (hell-ingsvinkel 70°) på stein – 90 x 35 cm, 30–35 cm tykk – som ligger i muren, langs sørøstsida av Storåkeren, mellom Vatnet og Hard-bakken. Steinen ligger 11 m øst-nordøst for felt 2. Figuren ble registrert i 1981, og ble gjenfunnet i mai 1996 på grunnlag av et tidligere lokaliseringsfoto. I 1996 var steinen nesten helt overvokst av gresstorv. Da torven ble fjernet, framsto ristningsflaten rein og glatt, og figuren var tydelig, med middels brede prikkhogde linjer. Figuren er uregelmessig kvadratisk, med strek ned til høyre og opp til venstre. Identifikasjonen er uviss: uferdig dyr eller geometrisk mønster? Figuren har vært rødmalt, og er trolig registrert av Bakka, men ingen kalkering er funnet pr. 2012. Steinen er 10,80 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929