Measured length
0.0

Storåkeren felt 4

Tilsvarer trolig Bøe 347. Bakka «Laus stein ved austkant av Stor-åkeren». Kalkering Bakka 1976. Linjemønstre (tils. fem figurer) på en liten flat stein (hell-ingsvinkel ca. 25º), trekantet av form, som ligger i muren i sørøst-kanten av Storåkeren, 4–5 m sørøst for stein med felt 3 og 6 m sørøst for stein med felt 2. Den tilsvarer trolig Bøe 347, som Bøe har oppfattet som en atypisk dyrefigur, og som skal ha ligget i en mur langs stien fra Hardbakken (Bøe 1932:56). Steinen ligger 8,78 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929