Measured length
0.0

Storåkeren 3

Dyr av Bakkas Hammaren-type, krok og ubestembare linjer (tils. åtte figurer) står på sørvendt flate (hellingsvinkel 50º) på en liten jordfast stein som ligger 7 m sør-sørøst for felt 1. Figurene er ikke funnet av Hallström (Hallström 1938:428). Flere av figurene er feil oppmalt. Feltet er 8,54 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929