Measured length
0.0

Storåkeren 2

Krok og samlinger med hoggemerker (tils. fire figurer) på nord sida (hellingsvinkel 56º) av høy, spiss jordfast stein som ligger ca. 6 m øst for felt 1. Steinen er kjent fra tidligere, men ingen dokumentasjon (kalkering, dagbok) er funnet. Den har vært oppmalt, men det oppmalte er feil i forhold til de hogde figurene. Feltet er 9,78 moh

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929