Measured length
0.0

Storåkeren 1

Dyr og menneskefigur (tils. fire figurer) på begge sider av en stor jordfast stein. Steinen ligger 3–4 m rett sør for Hardbakken Sør. På sørsida er ett dyr og ett skjelettmenneske (hellingsvinkel ca. 40º), på nordsida (hellingsvinkel 40º) er to dyr av Bakkas Elva-type. Figurene er ikke funnet av Hallström (Hallström 1938:428). Øvre del av sørsida er 8,85 moh., nedre del av nordsida er 8,22 moh. På begge sidene av steinen er brede kvartsganger som ble oppdaget da den ble renset for mose og lav i 1994. Kvartsgangen på sørsida står rett under skjelettmennesket. Den ble tettet igjen i samband med konservering i 1995.
Steinen ligger 3,40 m sør for den vestligste delen av Hard-bakken, vis-à-vis flaten med det store dyret på Hardbakken Sør

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929