Measured length
0.0

Bakkane 23

Tilsvarer Bakka «Stein med dobbel krok med øyra». Kalkering Bakka 1976. Kroker – den ene dobbel – (tils. to figurer) på liten flat stein (hellingsvinkel 22º mot nord). Steinen ligger 6 m fra den sørligste tuften på Bakkane, 4,50 m fra hans «Stein på Bakkane» (= felt 14 her), og ca. 1 m sør for felt 10. Den er 13,33 m o.h. Steinen var nesten helt dekket av torv da den ble gjenfunnet av Lødøen og Mandt i august 1997. Ristningen er svært skadd, med løse flak og «bom» på hele flaten. Den ble konservert av Nyland i august 1997. I august 1998 ble steinen tildekket med sort plast, glassullmatte og torv, som ble fjernet i august 2011.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929