Measured length
0.0

Bakkane 21

Del av ovalfigur og parallelle linjer (tils. to figurer) i stein (hellingsvinkel 30) som ligger 1,80 m vest for felt 20. Steinen ligger rett nedenfor den vestligste tufta på Bakkane. Den er overgrodd med grå og hvit lav og ligger 8,81 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929