Measured length
0.0

Bakkane 18

Nyoppdaget 1996. Kalkering Lødøen 2012. Mulig rest av dyr med kroppsmønster (én figur) på fl at jord-fast stein (hellingsvinkel 0 º) i bakkenivå, 3,50 m nordvest for felt 12. Steinen er 1,30 x 1 m (synlig flate) og ca. 15 cm høy, med nesten horisontal overflate. Den ligger delvis innunder en større jordfast stein, 13,90 moh. Figuren står i østkanten av steinen, og hodet forsvinner under den steinen som ligger over. Lagdelingen er parallell med steinens overflate, og figuren står i det øverste «laget». Det er en stor avskalling i dyrets bakkropp. Steinen er overgrodd med grå og hvit lav. Det er uvisst om den store steinen over har kommet dit etter at ristningen ble laget. Det er flere eksempler på tilsvarende lokalisering i Vingen – dvs. at en stor stein ligger over en mindre stein eller et bergsva med ristning.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929