Measured length
0.0

Bakkane 17

Rest av dyr (?) (én figur) på liten jordfast stein i nivå med bakken (hellingsvinkel 12º). Steinen er 1,10 x 0,65 m stor (synlig flate), og stikker 20 cm over bakken i nord. Den ligger i sørkanten av kransen med steiner rundt den sørligste «hustufta» på Bakkane, 4,60 m nordøst for felt 10. Flaten skråner mot nordøst, og figuren står i øvre kant. Linjene kan bare sees i godt skrålys / under sort plast. Steinen er overgrodd med grå og hvit lav. Gjenfunnet av Helga Vingelven i september 1995. Ifølge Bøe (1932:59) ligger steinen «westlich von Bakken» [vestligst på Bakken], og skulle derfor i hans system hatt et tidligere nummer. Det kan ikke være tvil om at felt 17 tilsvarer Bøes figur. Steinen er 12,85 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929