Measured length
0.0

Bakkane 16

Nyoppdaget av Lødøen i august 1996. Kalkering mangler. Linjestump (mulig krok?) (en figur) i liten jordfast stein i nivå med bakken (hellingsvinkel 30º), som ligger i en mur av rydnings-stein, 6,60 m sør for felt 15. Steinen er 1 x 0,65 m. Figuren er svak og utydelig, tvilsom. Steinen er overgrodd med grå og hvit lav og ligger 14,14 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929