Measured length
0.0

Bakkane 15

Ovalfigur og krum linje (tils. to figurer) på stein 6,80 m vest for felt 11. Steinens overflate er ca. 1 x 0,50 m, høyden 35 cm. Figurene står i tilnærmet horisontal overflate (hellingsvinkel 5º mot nordøst). De er bare synlige i gunstig skrålys. Steinen er over-grodd med grå lav. Gjenfunnet av Lødøen og Mandt i august 1996. Steinen er 14,07 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike
bergkunstfeltene.


Har du spørsmål


Virtuelle Vingen er sist oppdatert august 2022
Prosjektet er under utvikling. Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929