Measured length
0.0

Bakkane 12

Nyoppdaget 1995. Kalkering Lødøen 2011. Rest av dyr (én figur) på stor jordfast blokk ca. 4,50 m vest for felt 11. Steinens overflate er ca. 2,50 x 3 m (hellingsvinkel 12º), og den stikker ca. 20 cm over bakkenivå på sørsiden. Steinen ligger på vestsida av stor jordfast blokk nevnt under felt 11. Figuren står ved sørkanten av den svakt skrånende sørøst-vendte flaten. Den er svært utydelig, bare mulig å se i godt skrålys / under sort plast. Steinen er overgrodd med grå og hvit lav og ligger 14,06 moh.

Info


Virtuelle Vingen gir mulighet til å besøke helleristningsfeltet Vingen
virtuelt ved hjelp av 360 graders bilder og 3d modeller av de ulike bergkunstfeltene.
Explore the Rock Art Site Vingen and its's 6000 years old Rock Art in detail.


Har du spørsmål


Prosjektet er under utvikling og nye høyoppløste 3d modeller blir fortløpende lagt ut.
Har du spørsmål send oss en epost.
Prosjektet er finanisert av Riksantikvaren og Universitetet i Bergen.

+47 55582929